Hình hiệu về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

03-01-2020

Bộ Ngoại giao và Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác sản xuất

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137