Chủ đề ASEAN

20-06-2020

Chủ đề của năm ASEAN 2020 là "Gắn kết và chủ đề thích ứng".

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137