Truy cập nội dung luôn


Bộ máy hoạt động của ASEAN hiện nay được quy định chi tiết trong Hiến chương.

http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Vietnam.pdf

 

 

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137