Hiện tại chức năng này đang trong quá trình xây dựng, mời các bạn quay lại sau!

 

National ASEAN 2020 Committee - The Sub-Committee on Communications And Culture
Address: Number 7 Chu Van An, Ba Đinh, Ha Noi
Email: info.mofa@asean2020.vn
Mobile: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137